Informacije za posjetitelje
STALNI IZLOŽBENI POSTAV

RADNO VRIJEME, ULAZNICE, STRUČNA VODSTVA

 


Naslovna
O muzeju
Odjeli
Izložbe
Stalni postav
Foto galerija
KULTajmo u Šibeniku
Pravo na pristup informacijama
Javna nabava
Dokumenti
Publikacije
Natječaji
Kontakt


Izjava o nepostojanju sukoba interesa

o muzeju

Šibenski muzej utemeljen je 20. prosinca 1925. godine prigodom obilježavanja tisućite obljetnice hrvatskog kraljevstva, a smješten je u bivšoj Kneževoj palači u neposrednoj blizini Katedrale.

Kneževa palača dio je obalnog obrambenog sustava grada a izgrađena je u 13.- 14. stoljeću. Do danas sačuvana su dva krila nekoć mnogo većeg zdanja u kojem je boravio najviši predstavnik državne vlasti u Šibeniku - gradski knez - kapetan.

Južno krilo proteže se uz obalu od četverokutne do poligonalne kule. Četverokutna kula poznata po nazivom Kula kneževe palače najveći je obrambeni objekt na obali a potječe iz 14. stoljeća. Između nje i Biskupske palače sačuvana su renesansna gradska vrata iz 16. stoljeća. Po sredini prizemlja južnog krila Kneževe palače gotički je prolaz s gradskim vratima nad kojima je gradski grb s likom sv. Mihovila - zaštitnika grada.

Zapadno krilo Kneževe palače okrenuto je sakristiji i apsidalnim djelovima Katedrale. Na južnom kraju ovog dijela dvoja su vrata jednostavnih kamenih okvira, a između njih niša s baroknom skulpturom gradskog kneza Nikole Marcella.

Godine 1975. dovršena je adaptacija Kneževe palače te omogućeno suvremeno funkcioniranje muzeja.

Muzej grada Šibenika je muzej kompleksnog tipa, a sastoji se od arheološkog , kulturno- povijesnog, odjela novije povijesti i etnografskog odjela. Unutar Muzeja djeluje i restauratorska, te konzervatorska radionica. Njegova djelatnost je prikupljanje, čuvanje, obrada i prezentacija kulturno- povijesne baštine šibenskog kraja.

U svojim zbirkama čuva brojne predmete muzejske vrijednosti značajne za proučavanje šibenske prošlosti od najstarijih vremena do današnjih dana.

Cjelokupan fundus Muzeja podijeljen je u zbirke: arheološki odjel ( prapovijest, antika, srednji vijek i podmorska), kulturno- povijesni odjel i odjel novije povijesti (lapida, starih majstora, starih grafika, oružja, starih fotografija, razglednica, arhivalija, galerijsku, zbirku raritetnih izdanja, arhivalija, kartografsku, numizmatičku, nakita, namještaja, keramike, predmeta svakodnevne upotrebe, liturgijskih predmeta, glazbenih instrumenata ). Ukupan broj muzealija je oko 150.000.

Najznačajnije rezultate Muzej je postigao u istraživačkoj, izložbenoj i izdavačkoj djelatnosti. Istraženi su brojni arheološki lokaliteti u okolici Šibenika i šibenskom akvatoriju te organizirano preko 300 izložbi koje su pratili izložbeni katalozi. Pored toga u organizaciji Muzeja izdane su brojne edicije izuzetno vrijedne za rasvijetljavanje prošlosti Krešimirovog grada, najstarijeg hrvatskog grada na Jadranu.

Djelatnici muzeja

● Ravnatelj

mr. sc. Željko Krnčević, muzejski savjetnik 
(zkrncevic@gmail.com)


 Arheološki odjel

Toni Brajković, viši kustos (
toni.brajkovic@gmail.com)

mr. sc. Željko Krnčević, muzejski savjetnik (
zkrncevic@gmail.com)

Emil Podrug, viši kustos (
emil.podrug@muzej-sibenik.hr)


● Etnografski odjel

dr. sc. Jadran Kale, kustos (
jkale@unizd.hr)

Marija Krnčević Rak, viša kustosica (
marija.krncevic.rak@gmail.com)


● Kulturno-povijesni odjel

Bruno Brakus, kustos (
bruno.brakus@muzej-sibenik.hr)

Marina Lambaša, viša kustosica (
marina.lambasa@muzej-sibenik.hr)

dr. sc. Anita Travčić, kustosica (
anita.travcic@muzej-sibenik.hr)


● Odjel novije povijesti

Marijana Klisović, viša kustosica (
marijana.klisovic@muzej-sibenik.hr)

Matej Šabić, kustos (matej.sabic.mgs@gmail.com )


● Konzervatorsko-restauratorski odjel

Katarina Urem, viša konzervatorica-restauratorica
(
katarina.urem@muzej-sibenik.hr)


● Odjel dokumentacije

Jelena Jović, kustosica (
jelena.jovic@muzej-sibenik.hr)


● Tajništvo

Željka Aras, zaposlenica za opće administrativne i računovodstvene poslove (
tajnistvo@muzej-sibenik.hr)

Željka Grubišić, tajnica (
tajnistvo@muzej-sibenik.hr)


 Financijsko-računovodstvena služba

Marina Filipović Grčić, savjetnica specijalistica za financije i računovodstvo, voditeljica Financijsko-računovodstvene službe (
marinafg@muzej-sibenik.hr)

Ana Karađole, viša specijalistica za financije i računovodstvo (
ana.karadjole@muzej-sibenik.hr)


● Tehnički i ostali poslovi i poslovi održavanja

Ante Deronja, organizator tehnike – recepcionar
(
ante.deronja@muzej-sibenik.hr)

Darko Krtalić, recepcionar – portir (darko.krtalić@muzej-sibenik.hr)

Ivana Vučinović, čuvarica – vodičkinja – voditeljica radionica (
ivana.vucinovic@muzej-sibenik.hr)

Nevenka Kendeš, spremačica

Kristina Samodol, spremačica

Branko Samodol, kućni majstor – ložač centralnog grijanja (
branko.samodol@muzej-sibenik.hr)